หน้าแรก

ระบบสืบค้น/แจ้งเตือน/ติดตามการโอนเงินออนไลน์
 
    กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น..!

  ขั้นตอนที่ 1 ให้ท่านกรอกข้อมูล "เลขที่บัญชี" ของท่านที่แจ้งในการโอนเงินเข้าเพื่อทำการตรวจว่ามีการโอนเข้าหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 แบ่งการทำงานของระบบออกเป็น 2 กรณีคือ
  กรณีที่ 1 บัญชีที่โอนเงินเข้าครั้งแรก ระบบจะให้ท่านใส่ "รหัสผ่านให้กับหมายเลขบัญชีในการโอนเงินเข้า" เพื่อความปลอดภัยในการตรวจสอบหรือดูข้อมูล (กรุณาจำรหัสผ่านที่ท่านกรอกไว้ให้ดีเพื่อเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป "กรณีที่ 2")
กรณีที่ 2 บัญชีที่เคยโอนเงินเข้าเป็นประจำ ท่านสามารถใช้รหัสผ่านที่ท่านเคยกรอกไว้ใน กรณีที่ 1 ได้เลย
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อท่าน Loign ผ่านระบบเข้ามาได้เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถดูข้อมูลการการโอนเงินในบัญชีดังกล่าวโดยการกำหนดช่วงวัน/เดือน/ปี ที่ท่านต้องการ...